تفاوت everyday و every day در زبان انگلیسی

تفاوت everyday و every day چیه؟

برای یادگیری دقیق تفاوت این دو کلمه ابتدا کاربرد و نحوه استفاده از هر کدوم رو بصورت مجزا مرور و بررسی میکنیم.

کاربرد everyday

کلمه everyday از لحاظ گرامری یک صفت هست. یعنی از این کلمه برای توصیف افراد، مکان ها و چیز ها استفاده میکنیم. صفت everyday به معنای “متداول” ، “روزمره” یا “عادی” بکار برده میشه. برای روشن شدن موضوع به مثال های زیر توجه کنین:

Death was an everyday occurrence during the World War.

در طول جنگ جهانی، مرگ یک اتفاق عادی بود.

Niki wanted to escape the monotony of her everyday life.

نیکی میخواست از یکنواختی زندگی روزمره اش خلاص بشه.

School is an everyday event for most children.

مدرسه برای اکثر کودکان یک رویداد روزمره هست.

نکته: همونطور که مشاهده کردین، در تمام مثال ها صفت everyday با یک اسم (noun) همراه شد.

 

کاربرد every day

کلمه every day یک عبارت قیدی به معنای “هر روز” بوده و در واقع زمان و تناوب وقوع یک اتفاق رو نشون میده. به مثال های زیر توجه کنین:

We work every day except Friday.

ما هر روز به جز جمعه کار میکنیم.

I do my Maths homework every day.

من هر روز تکالیف ریاضیم رو انجام میدم.

I get up every day at seven.

من هر روز ساعت 7 بیدار میشم.

نکته: در مثال های بالا کلمه every day به دفعات و تکرار افعال کار کردن، انجام دادن و بیدار شدن اشاره داره و در واقع یک قید تکرار محسوب میشه.

 

جمع بندی

اگر بخوایم این مطلب رو جمع بندی کنیم، تفاوت این کلمات در دو جمله زیر خلاصه میشه:

  • برای اینکه یک اسم رو بصورت “متداول” ، “روزمره” یا “عادی” توصیف کنیم از صفت everyday استفاده میکنیم.
  • برای اینکه دفعات و تناوب وقوع یک فعل یا رویداد رو با معنای “هر روز” توصیف کنیم از عبارت قیدی every day استفاده میکنیم.

امیدواریم در این مطلب کاربرد صحیح و تفاوت everyday و every day رو کاملاً متوجه شده باشین. در صورتیکه هنوز سوالی درباره این دو کلمه دارین، لطفاً در بخش نظرات این صفحه مطرح کنین تا پاسخگوی شما باشیم.