• صفحه اصلی
 • بلاگ
 • واژگان و عبارات کاربردی زبان انگلیسی در مترو و ایستگاه قطار

واژگان و عبارات کاربردی زبان انگلیسی در مترو و ایستگاه قطار

لغات مهم انگلیسی در مترو

 • Metro = مترو
 • Underground = مترو (بریتانیایی)
 • Tube = مترو (بریتانیایی)
 • Subway = مترو (آمریکایی)
 • Tube map = نقشه مترو (بریتانیایی)
 • Subway map = نقشه مترو (آمریکایی)
 • Line = خط
 • Station = ایستگاه
 • Track = مسیر یا ریل مترو
 • Travelcard = کارت مترو و سفرهای درون شهری
 • Train = قطار
 • Carriage = واگن
 • Turnstile = گیت کنترل و عبور با بلیط در ایستگاه مترو که تنها یک نفر در یک زمان می تواند از آن عبور کند
 • Ticket machine = دستگاه خود پرداز بلیط
 • Underground staff = پرسنل و کارکنان مترو
 • Information board = تابلوی اعلانات
 • Sign = تابلو
 • Tunnel = تونل
 • Platform = سکو
 • Single ticket = بلیط تک سفره
 • Return ticket = بلیط رفت و برگشت
 • Stop = ایستگاه
 • Escalator = پله برقی
 • Southbound train = قطاری که به سمت جنوب حرکت میکنه
 • Northbound train = قطاری که به سمت شمال حرکت میکنه

جملات مهم انگلیسی در مترو

تو این قسمت با جملات و عبارات کاربردی که معمولاً در مترو و خرید بلیط مورد استفاده قرار میگیره آشنا میشیم.

جملاتی که معمولاً میگیم:

A single to Baker Street, please.

یک بلیط تک سفره به خیابان بِیکِر، لطفاً.

A return to Waterloo Station, please.

یک بلیط رفت و برگشت به ایستگاه واترلو، لطفاً.

Which platform is it for Victoria Station, please?

کدوم سکو برای رفتن به ایستگاه ویکتوریا هست، لطفاً؟

Do I need to change lines for Waterloo Station?

باید برای رفتن به ایستگاه واترلو خط عوض کنم؟

I’d like a Travelcard, please.

یک کارت سفر (کارت مترو) میخوام، لطفاً.

جملاتی که معمولاً میشنویم:

Stand clear of the doors, please.

لطفاً از درها فاصله بگیرید.

Mind the gap, please.

لطفاً حواستون به فضای خالی بین سکو و واگن مترو باشه.

The next station is Tottenham Road. Change here for Line 2.

ایستگاه بعدی جاده تاتنهام است. از این ایستگاه برای تغییر مسیر به خط 2 استفاده کنید.