گرامر و کاربرد حروف تعریف a و an در زبان انگلیسی

حرف تعریف چیه؟

به زبان ساده، زمانیکه حرف تعریف (Article) قبل از یک کلمه قرار میگیره تعریف میکنه که اون اسم برای مخاطب شناخته شده هست (معرفه، معین) یا شناخته شده نیست (نکره، نامعین). برای درک بهتر این موضوع به جملات زیر توجه کنین:

رفتم بیرون مجله رو خریدم. (شما به عنوان شنونده میدونین کدوم مجله رو دارم میگم – پس مجله معرفه یا معین هست)

رفتم بیرون یک مجله خریدم. (شما به عنوان شنونده نمیدونین چه مجله ای رو دارم میگم – پس مجله نکره یا نامعین هست)

در مثال های ساده بالا متوجه مفهوم معین و نامعین بودن اسامی شدیم. در زبان انگلیسی همراه با اسامی معرفه یا معین از حرف تعریف the و همراه با اسامی نکره یا نامعین از حروف تعریف a یا an استفاده میکنیم.

تفاوت حروف تعریف a و an چیه؟

با اینکه حروف تعریف a و an از لحاظ معنی یکسان هستن، ولی کاربرد اونها کاملاً متفاوت هست. حرف تعریف a همیشه قبل از حروف بی صدا قرار میگیره. به عنوان مثال:

 • man
 • house
 • computer
 • car

ولی حرف تعریف an همیشه پیش از حروف صدا دار استفاده میشه. مثل:

 • an apple
 • an elephant
 • an island
 • an old man
 • an umbrella

حروف صدا دار شامل 5 حرف a – e – i – o – u میشه.

موارد استثنا در استفاده از حروف تعریف a و an

1. حرف H در ابتدای برخی از کلمات صامت بوده و در تلفظ اون کلمه خونده نمیشه. همراه با این کلمات به جای حرف تعریف a از an استفاده میکنیم، مثل:

 • an hour
 • an honest girl
 • an honorable man

2. برخی کلمات با حرف صدا دار شروع میشن، ولی حرف اولشون مثل you (یو) تلفظ میشه. در نتیجه برای این کلمات به جای حرف تعریف an از a استفاده میکنیم، مثل:

 • university
 • unit
 • European country

3. حروف تعریف a و an فقط قبل از اسامی مفرد قابل شمارش قرار میگیرن. برای اسم های جمع یا غیر قابل شمارش میتونیم از واژه some به معنای “تعدادی” استفاده کنیم، یا اصلاً چیزی همراه اون کلمه نمیاریم. به عنوان مثال:

 • a monkey (یک میمون)
 • some monkey(تعدادی میمون)
 • monkeys (میمون ها)

کاربردهای حروف تعریف a و an چیه؟

کاربرد اول:

زمانیکه برای اولین بار به یک چیز اشاره میکنیم و اون چیز برای طرف مقابل ناشناخته هست از حروف تعریف a یا an استفاده میکنیم. به عنوان مثال:

Once I had a really big table. But the table wasn’t very useful, so I gave the table to a friend.

زمانی من یک میز واقعا بزرگ داشتم. اما اون میز خیلی قابل استفاده نبود، پس من اون میز رو به یکی از دوستانم دادم.

تو مثال بالا من برای اولین بار از اون میز صحبت کردم، پس برای شما ناشناخته بود و همراه با حرف تعریف a استفاده شد. ولی در ادامه شما متوجه شده بودین که من دارم راجع به کدوم میز صحبت میکنم، پس در نتیجه از حرف تعریف the همراه با اون استفاده کردیم. در مورد یکی از دوستانم هم به دلیل اینکه شما اون شخص رو نمیشناسین، حرف تعریف a رو بکار بردیم.

کاربرد دوم:

به جای “یک” یا “one” میتونیم همراه با اسامی مفرد قابل شمارش از حروف تعریف a یا an استفاده کنیم. مثال:

I would like an apple and two oranges.

من یک سیب و دو تا پرتقال میخوام.

کاربرد سوم:

همراه با برخی از اعداد، اصطلاح های عددی و واحدهای شمارش از حروف تعریف a یا an استفاده میکنیم. به عنوان مثال:

 • a third = یک سوم
 • a half = یک دوم
 • a hundred = صدتا
 • a thousand = هزارتا
 • a dozen = دوازده تا
 • a gallon = یک گالون

کاربرد چهارم:

همراه با نام برخی از بیماری ها از حروف تعریف a یا an استفاده میکنیم. مثال:

I have got a cold.

من سرما خورده ام.

I have a fever.

من تب دارم.

I have a headache.

سرم درد میکنه / سر درد دارم.

کاربرد پنجم:

همراه با اسامی شغل ها حروف تعریف a یا an رو بکار میبریم. مثال:

I’m a teacher.

من یک معلم هستم.

You are a student.

شما یک دانش آموز هستین.

Ali is a doctor.

علی یک پزشک هست.

Katy is an engineer.

کتی یک مهندس هست.

کاربرد ششم:

همراه با صفات کمی (شمارنده ها) حروف تعریف a یا an رو بکار میبریم. مثال:

 • a bit (of) = کمی
 • a few (of) = تعداد کمی
 • a little (of) = مقدار کمی
 • a lot (of) = خیلی زیاد
 • a number of = تعدادی از
 • a load of = مقدار زیادی از

کاربرد هفتم:

همراه با برخی از صفات که به اشخاص نسبت داده میشه از حروف تعریف a یا an استفاده میکنیم. به عنوان مثال:

Reza is a liar.

رضا دروغگو هست.

Sarah is a fool.

سارا سبک مغز هست.

My father is a hero.

پدر من یک قهرمان هست.

امیدواریم تو این مطلب گرامر و کاربرد حروف تعریف a و an در زبان انگلیسی رو کاملاً یاد گرفته باشین. اگه هنوز سوالی درباره این مبحث دارین حتماً در قسمت نظرات این صفحه به اشتراک بگذارین.